• slider image 288
:::
教學組 - 榮譽榜 | 2021-10-25 | 點閱數: 184

110 學年度凌雲國中英語朗讀比賽得獎名單如下 :

 

《八年級》

   第一名 : 80502    林慶和

   第二名 : 80617    黃思絃

   第三名 : 80714    吳家佳

   優   選  : 80420    黃勤嵐

 

《七年級》

   第一名 : 70221    曾湘斐

   第二名 : 70205    邱瑋翔

   第三名 : 70412    黃冠逸 

 

~~ 擇日頒發獎狀與禮券,恭喜所有獲獎同學 ~~